Vaste installaties

Het keuren van de vaste elektrische installatie volgens de NEN3140  is in de meeste verzekeringsvoorwaarden als eis opgenomen. De reden hiervoor is dat veel branden veroorzaakt worden door gebreken in de  elektrische installatie.

 

NEN3140 Inspectie laagspanning

Nieuwe installaties moeten, voor dat deze in gebruik genomen worden, volgens de NEN1010 worden geïnspecteerd. Dit is een éénmalige keuring. Voor bestaande installaties staan de periodieke inspecties voorgeschreven in de norm NEN 3140.

 

In verband met de veiligheid van uw werknemers en relaties en uw juridische aansprakelijkheid dient de eigenaar en/of gebruiker, conform Arbo wetgeving, de elektrotechnische installaties periodiek te laten controleren. Naast dat het uw verplichting is wilt u als werkgever natuurlijk een veilige werkomgeving creëren voor uw werknemers.

 

De inspectie

Een NEN3140 inspectie van uw installatie maakt inzichtelijk of en waar er tekortkomingen zijn in uw elektrische installatie. Op deze manier kunt u verbeteringen aanbrengen in uw installatie die de levensduur van de installatie ten goede komt. Tevens verkleint u het risico op onderbrekingen in het proces van uw onderneming als u vroegtijdig gebreken verhelpt.

 

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. Aanvullend kan een thermografisch onderzoek worden gedaan.  De resultaten van deze inspectie worden vastgelegd en u ontvangt een duidelijk rapport. Een voorbeeldrapportage kan via info@msninspecties.nl worden aangevraagd. Met het rapport en eventuele herstelverklaring kunt u aan de verzekeraar en/of arbeidsinspectie aantonen dat u voldoet gestelde eisen.

 

MSN Inspecties verzorgt, geheel onafhankelijk, de inspectie voor u.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@msninspecties.nl