NEN2484 ladders & trappen

NEN2484 eist een jaarlijkse controle van ladders en trappen. Draagbare klimmateriaal moet geïnspecteerd worden op zaken als vervorming en slijtage.

Klimmaterialen

Ook wat klimmaterialen betreft stelt de Arbo-wet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Ladders en trappen moeten voldoen aan het wettelijk besluit "Draagbaar klimmateriaal". De normen hiervoor zijn neergelegd in NEN2428. 

 

In hoofdstuk 10.4.2 over inspectie staat vermeld dat "Draagbaar klimmateriaal" geregeld moet worden geïnspecteerd op zaken als vervorming en slijtage". Een duidelijke en wettelijke verplichting dus, waarvan alleen de periode die tussen de inspecties dient te liggen niet is benoemd. 

 

Algemeen wordt een ladder - en trappeninspectie ieder jaar gedaan om zodoende de eigenaar/gebruiker in staat te stellen aan te tonen dat hij draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren. Dit geldt niet voor het testen van de belasting, aangezien deze test over het algemeen destructief is. 

 

Alles is van groot belang bij aansprakelijkheidsstelling. Ook toont de eigenaar/gebruiker hiermee aan te beschikken over goed klimmateriaal dat economisch en veilig inzetbaar is.

 

Vakbekwame inspecties

MSN Inspecties is onder andere een keuringsinstantie voor NEN2428. Mochten reparaties noodzakelijk zijn, dan kan Machine Service Noord die in vele gevallen voor u uitvoeren. 

 

Een voortdurend proces

Met eenmaal inspecteren bent u niet klaar. Het vraagt doorlopend aandacht. MSN Inspecties staat u terzijde en schept overzicht.

 

Meer informatie? 

Voor vragen en opmerkingen: Stuur een emailbericht naar info@msninspecties.nl of maak gebruik van ons contactformulier.